You are currently viewing 好評 識揀

好評 識揀

識揀

一定係咁揀

有說,戴牌要揀師傅,揀邊個神,揀年份,揀廟,又要揀款,其實對初心者來說,確實好好好頭痛,心諗:戴個牌都要搞咁多野?唔多唔少吧,雖然說個個做得師傅,出得牌都有番咁上下,但得罪講句,緊有多少高低之分,所以我每款,每個牌,每間廟都會先選,後去,以令各位供請的都是好的聖物。

多謝客人信任,交比我替你選擇第一件聖物,希望幫到你

 

e1