You are currently viewing 擴建

擴建

擴建

上年 龍婆添 的寺廟計劃進行擴建,興建全世界最大尊既龍婆添像,所以寺廟今年重新復刻當年龍婆添最拿手造既作品-碰派古曼坤平。佩帶過此面佛牌的人,人緣,財,氣息都會有轉變,無不感覺到神奇的效力。

雖然效力未必及得上原版,但原廟開光的,已經是一個信心。因為原廟咁多年都無試過咁大製作,所以佩戴或收藏都係一個好既選擇,就算今日唔戴,總有一日會戴,因為碰派古曼聖粉已經唔會再有,今次製作既聖物,係用師傅當作製作既牌,磨成粉,再加入到牌,可見珍貴既地方。

此期坤平由很多當代著名聖僧一起聯合大開光,包括 主持 龍婆翠,其中一位高徒 龍婆冼,瑪下蘇拉撒,龍婆富,龍婆瑞 屈打告,龍婆 Perm 屈幫嬌,龍婆 Yam 屈三暗 等,還有很多很多。

這期 碰派古曼坤平 對人緣帶來既財運,招貴人,好有幫助。在泰國當地,因為口碑出眾,由上年到現在,價錢仍在默默上升。

屈啦霞麗 龍婆添廟 大法會開光 碰派古曼坤平 佛歷 2557

11096670_560880884015502_6258217917684120520_n 11096627_560880910682166_4295580801431099299_n