You are currently viewing 興趣

興趣

興趣

很久沒有寫非佛牌介紹既野,因為太多聖物未介紹,十月廟遊期間的聖物都未有時間慢慢介紹,不過心血來潮,講講一般自己習慣吧。

戴了佛牌不算一段長時間,才六年多,但只能說,我確實交了不少學費,由純粹為左供請那個那個神,到開始慢慢了解當地高僧歷史,睇資料,供請一些古董級別的聖物,還意想不到自己會嘗試學講泰文,確實用了不少時間,但確實是值得的。

講講我自己的習慣先,最初戴佛牌時,可能習慣是我想要人緣,那就坤平吧,沒有任何認識邊個造,年份,廟,只係諗,坤平就是招人緣了,我戴左坤平無乜特別,那就不用再試坤平了。

慢慢了解下,感覺有少少不同,小弟都幾鍾意廣東歌的,同一首歌 陀飛輪,很多歌手都有唱,每個唱出來既感覺,唱出來的效果都唔同,Eason唱出來同新秀唱出來都會有分別,當然某些新秀都有機會唱得好聽,所以要揀黎聽吧,無一個歌手唱歌係最好聽,就好比我唱歌非常難聽都會有人肯聽。

揀牌揀師傅都係,人人都有自己鍾意既師傅,我慣性去泰國時,都會左揀右揀,揀我自己覺得 ok 的,覺得道行高的師傅,我當然明白會令牌的款式範圍狹窄,但如果我本身沒有詳細了解師傅的背景,或者不是我喜愛的師傅,確實拿到回來,我也不容易令客人喜歡吧。

本身我自己揀牌戴,主要會睇邊位師傅製作,製作背景,法門,著名程度,唔多唔少會再揀埋外觀,才去選擇佩戴,故此我拿牌回來其實確實幾主觀,所以希望各位見諒。

 

IMG_4450