You are currently viewing 配備

配備

配備

早幾日不慎跌爛了常時跟身的放大鏡,又要再換過個新的。放大鏡有平有貴,分別何在?

一個好的放大鏡,類似蔡司鏡頭這隻,一樣是放大鏡,但價錢也要約一千港幣左右,同百多元的分別在於,當我要仔細看佛牌的一些 detail 位,可以好容易就搵到 detail 位,更容易去辨認出真偽,避免因為鏡頭睇得唔清而出錯。

佛牌有其歷史性,藝術性,人會說謊,但佛牌的 detail 位不懂說謊,一放大就會知道龍與鳳,一個好的鏡頭,加上驗牌經驗,可以避免出錯,保障自己拿的都是真品。

 

11701064_587307778039479_4136395517632670958_n