You are currently viewing 靚猴王

靚猴王

靚猴王

較早前介紹過既 派也幻朗 令猴,由製作 猴神哈努曼 既高手,龍婆富開光。貴為著名血脈,加上是令猴高手 龍婆艮能 既師傅,實力確實名不虛傳。

搵新野,搵好野,本來就係我興趣,因為泰國當地其實有好多好師傅有待發掘。多謝各位信任本人的眼光,本人的選擇,我黎緊去泰國會搵多d好既聖物回來。

客人戴了 令猴 後,事事都開始變得順利起來,多謝信賴。

IMG_3565